close
تبلیغات در اینترنت
بنر و متن تسلیت و شعر آگهی درگذشت و متن نوشته سنگ قبر دوست همکار
چهارشنبه 21 آذر 1397

اخبار جدید ایران و سایر نقاط جهان

جستجوگر پیشرفته سایت

تبلیغات ویژه


بنر و متن تسلیت و شعر آگهی درگذشت و متن نوشته سنگ قبر دوست همکار

tasliat2017

متن بنر تسلیت ۱

جناب آقای…

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن  صبری میخواهد عظیم برا شما خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفرانو رحمت واسعه الهی را خواستاریم

از طرف…

***********************

متن بنر تسلیت ۲

همکار گرامی جناب آقای …

در گذشت برادر گرامیتان را به جناب عالی و خانواده محترمتانصمیمانه تسلیت عرض نموده واز خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی شما باز ماندگان شما را مسئلت مینمائیم.

از طرف…

***************

متن بنر تسلیت ۳

خانواده محترم…

درگذشت شادروان……….

را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما صبر مسئلت می نمائیم.

از طرف…

**********

 متن بنر تسلیت ۴

خانواده محترم …

درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی وخانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمائیم .

از طرف…

*************

 متن بنر تسلیت ۵

 

 

خانواده…….

با نهایت تاثر درگذشت جانسوز مادر عزیزتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده از در گاه خداوند متعال غفران الهی برای آن مرحومه و صبرو شکیبایی برای بازماندگان گرامی مسئلت می نماید.

*****************

 متن بنر تسلیت ۶

 

 

خانواده محترم …

درگذشت شادروان …………………..

را به شما به شما خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده واز درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما صبر مسئلت می نمائیم .

*************

 متن بنر تسلیت ۷

 

خانواده محترم ….

با نهایت تاسف وتاثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما وسایر بستگان تسلیت عرض نموده واز خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی شما و باز ماندگان محترم را مسئلت می نمائیم.

*************

متن بنر تسلیت ۸

 

خانواده محترم…

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسر گرامی و مادری مهربان را به شما تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…………

خانواده محترم…

با نهایت تاسف و تاثر در گذشت پدری مهربان و دلسوز به شما تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف خانواده….

***********

 متن بنر تسلیت ۹

 

خانواده محترم …

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدری مهربانو دلسوز را به شما تسلیت عرض می نمائیم .

از طرف خانواده…

*****************

متن بنر تسلیت ۱۰

 

با نهایت تاسف درگذشت شادروان را به شما و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…

****************

متن بنر تسلیت ۱۱

 

جناب آقای …

مصیبت وارده را تسلیت  عرضص نموده برای آن مرحوم غفران الهی برای بازماندگان شکیبایی مسئلت می نمائیم.

از طرف…

***********

متن بنر تسلیت۱۲

 

با کمال تاسف و تاثر

را به جنابعالی و خاندان محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم غفران الهی و رحمت واسع و برای آن جناب و بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه ایزد یکتا مسئلت می نمائیم.

از طرف…

********************

متن بنر تسلیت ۱۳

 

خانواده محترم

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

پیر غلام اهل بیت (ع)                    را به شما و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می کنیم.

از طرف…

*****************

متن بنر تسلیت ۱۴

 

برادر گرامی …

درگذشت ………گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…

****************

متن بنر تسلیت ۱۵

 

جناب آقای…………

با قلبی آکنده از غم و اندوه در گذشت غم انگیز …………بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر آرزو مندیم.

از طرف…

************

متن بنر تسلیت ۱۶

 

جناب آقای …

مصیبت درگذشت ……را تسلیت عرض نموده وبقای عمر با عزت برا شما رحمت واسعه برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستاریم.

از طرف…

*******************

متن بنر تسلیت ۱۷

 

بانهایت تاثر و تالم درگذشت

را به شما و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…

*************

متن بنر تسلیت ۱۸

 

جناب آقای …

فقدان عزیزتان را به شما و خانواده داغدارتان تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…

****************

متن بنر تسلیت ۱۹

 

جناب آقای

در گذشت پیر غلام اهل بیت(ع)                 را تسلیت عرض نموده از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات وبرای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو مندیم.

از طرف…

******************

متن بنر تسلیت ۲۰

 

مصیبت وارده را به شما و باز ماندگان محترم تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…

*****************

متن بنر تسلیت ۲۱

 

یاد روز های بودنت را عزیز می داریم ولحضه های سنگینی هجرانت را به سوگ می نشینیم باشد که در نظرت افتد.

از طرف…

*************

متن بنر تسلیت ۲۲

 

با نهایت تاسف وتاثر در گذشت

را تسلیت عرض نموده واز درگاه حضرت دوست برای ایشان آرامش ابدی وبرای بازماندگان صبری جمیل آرزومندیم.

از طرف…

**************

متن بنر تسلیت ۲۳

 

با قلبی آکنده از اندوه در گذشت …………..را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…

************

متن بنر تسلیت ۲۴

 

مصیبت درگذشت …………را تسلیت عرض نموده بقای عمر با عزت برای شما ورحمت واسعه برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستاریم .

از طرف…

*************

 

 

متن آگهی ترحیم ۱
جوان نازنین در خاک رفتی / از این دنیای غم، غمناک رفتی
زدی آتش به جان دوستداران / چو گل پاک آمدی و پاک رفتی

متن آگهی ترحیم ۲
بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم / من به داغ تو جوان رفته زه دنیا چه کنم
بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان / من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم

متن آگهی ترحیم ۳
گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود / گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود
گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود / گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود

متن آگهی ترحیم ۴
گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است / می چیند آن گلی که به عالم نمونه است

متن آگهی ترحیم ۵
دیدی ای دل که خزان با گل و گلزار چه کرد
تیغ طوفان بلا با گل بی خار چه کرد
شعله شمع به آرامی و مظلومی سوخت
داغ آن با دل پروانه بی یار چه کرد

متن آگهی ترحیم ۶
رفتی ز دیده و داغت به دل ماست هنوز
هر کجا می نگرم روی تو پیاست هنوز
آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبانست هنوز

متن آگهی ترحیم ۷
رفت آن یار داغ و صد اندوه
به دل داغدار یار نهاد
ما پس ز ماندگان قافله ایم
او به منزل رسید و بار نهاد

متن آگهی ترحیم ۸
این  گنج نهان در دل خانه پدرم  بود
هم بال و پرم بود و همی تاج سرم بود
هرجا که زمن نام و نشانی طلبیدند
هم  نام بلندش سند معتبرم بود

متن آگهی ترحیم ۹
گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند / بخت بد بین که فلک گوهر ما برده به خاک

متن آگهی ترحیم ۱۰
هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است / گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را
ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد / وقت آن است که بدرود کنی زندان را

متن آگهی ترحیم ۱۱
کاش آن شب را نمی  آمد سحر / کاش گم در راه پیک بد خبر
تا پدر رفت آن سحر از پیش رو / بی نشان را خاک تیره شد به سر

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
برای زن   مرد   جوان   کودک   مادر  پدر

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
در عرش ندای ربنا می آید—–  آوای خوش خدا خدا می آید

فریاد که واکنید درهای بهشت —–  مهمان خدا زکربلای می آید

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
فلک آخر ربودی نو گل فرزانه ما را  ——-   به خاموشی سپردی محفل و کاشانه ما را

ندانم از چه رو کردی شغل خویش گل چیدن ——-  گل ما چیدی و بر هم زدی گلخانه ما را

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
مردان خدا چه با صفا می میرند ——  جان باخته در راه خدا می میرند

گویی که رسیده حکم آزادیشان  ——-  خندان لب و با میل و صفا میمیرند

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
مرا ای دوستان گر شاد خواهید ——  در الفت بروی هم گشایید

ندارد ارزشی این چرخ گردون ——   صفا آرید گر اهل صفائید

به هم چون در نشستید با محبت ——  یقین دانید مقبول خدائید

گذشت از مرگ جانسوزت چهل روز ——- مثال شمع می سوزیم شب و روز

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
ای سفر کرده تو دانی که بیادت هستیم—— ای گل پرپر ما چشم براهت هستیم

تو سفر کرده ای و آسوده شدی از دوران ——- ما ماتم زده چشم براهت هستیم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز——ای آنکه به نیکی همه جا ورد زبانی

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
رفت تا دامنش از گرد زمین پاک بماند—— آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
مردان خدا گوهر دریای وجودند —— بر گوهر ارزنده بهائی نتوان یافت

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم ——به طاقتی که ندارم مدام بار کشم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
در رفتن جان از بدن گویند هر نوع سخن —— من خود به چشم دیدم که جانم میرود

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
نه در برابر چشمی نه غایب از نظری—— نه یاد می کنی از ما نه میروی از یاد

 نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
گفتمش نقاش را نقشی کشد از زندگی —— با قلم نقش حبابی  بر لب دریا کشید

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
ما به پای عشق باتلا می رویم ——  وز سرمستی به اعلا می رویم

در نمی گنجد به عالم عشق ما ——عشق بالا می رود ، ما می رویم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
آید آن روز که من هجرت از این خانه کنم—— ا ز جهان پر زده در باغ عدن لانه کنم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
سایه ای بود و پناهی بود و نیست——شانه ام را  را  تکه گاهی بود و نیست

سخت دلتنگم ، کسی چون  من مباد —— اینچنین غم قسمت دشمن مباد

اشک آن مایه ندارد که نماید خاموش——- آتشی را که زهجران در دل ما نیست

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
بی همگان به سر شود ، بی تو بی سر نمی شود ——– داغ تو دارد این  دلم جای دگر نمی شود

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
سر کوه بلند آمد خوابی——-  نهیچ ناله ای و نه پیچ و تاپی

نشست و سر به سنگی هشت و جان داد ———  غروبی بود غمگین آفتابی

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
ای غایب از نظر به خدا می سپارمت—— جانم بسوختی   و به دل دوست دارمت

ما داغ فراق دیده بودیم ——  افسانه غم شنیده بودیم

اما غم تو جگر گداز است ——- دردی است که قصه اش دراز است

 

نمونه شعر اعلامیه ترحیم
یاد باد آن که زما وقت سفر یاد نکرد ——    به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

آن جوانمرد که میرد رقم خیر و قبول—–   گفتم که چنین گفت آسوده بخواب

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
خواهید مرا ازاین دیارم ببرید ——-  در زیر لوای  این شعارم  ببرید

با مهر علی به این دیار آمده ام——-  با عشق علی از این دیارم ببرید

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
بگذار تا بگریم ، چون ابر در بهاران ——-  کز سنگ ناله خیزد ، روز وداع یاران

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
افسانه هستی اش اگر پایان یافت ——- خوش نامی و عزتش به پایان نرسید

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
خوشا آنانکه با ایمان و اخلاص ——-  حریم دوست بوسیدند و رفتند

خوشا آنکه پا در وادی حق                        نهادند و نلغزیدند و رفتند

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
که گمان داشت که روزی تو سفر خواهی کرد ——   روز ما را شب تیره تر خواهی کرد

که گمان داشت که یک شهر در اندیشه تو  ———-  تو نهان از همه ، آهنگ نو خواهی کرد

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
یاد باد آنکه زما وقت سفر یاد نکرد——–  به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
ما داغ فراق دیده بودیم                   افسانه غم شنیده بودیم

اما غم تو جگر گداز است              دردیست که قصه اش دراز است

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
دلم از یاد تو در سوز و گداز است هنوز ——-   دیده را دیدن روی تو نیاز است هنوز

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو    ——-       نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم  —–  دل از پی نظر آید بسوی روزن چشم

سزای تکیه گهت منظری نمی بینم   ——-      منم ز عالم و این گوشه معین چشم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
مرغ دلم پر میکشد اندر هوای دیدنت  ——    آرام جان باز آ که من مشتاق آن خندیدنت

به ماتم مانده ام با صد هزاران آرزو  ——- آغوش بازم مضطرب در حسرت بوییدنت

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
من منتظر بنفشه ام ای یوسف کنعانم  ——   تا کی ، کجا وصلت دهد بار دگر بوئیدنت

سینه از آتش دل در غم جانانه سوخت ——-     آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

 

نمونه شعر اعلامیه ترحیم
به ظاهر گر چه از دیده نهانی  ——-     به باطن در دل ما جاودانی

عزیزم …………. ای خفته در خاک    ——- یقین دارم که تو در آسمانی

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
دو روز حذر کردن از مرگ روا نیست ——  روزی که روا هست و روزی که روا نیست

روزی که قضا باشد کوشش ندهد  سود ——   روزی که قضا نیست در آن مرگ روا نیست

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
چو باید سرانجام بر خاک رفت  ——-     خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت

آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند ——-   آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند

در دم نهفته به زطبیبان مدعی   ——-   باشد که از خزانه غنیم دوا کنند

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
آنکه ما را تکیه گاهی بود رفت  ——   جمع ما را یارگاهی بود رفت

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
غم مرگ نازنینان نتوان به جان کشیدن ——- مگر از زبان یاران همه تسلیت شنیدن

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم ——    با شیر در بدن شد و با جان بدر شد

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
اشک غم از دیده ام بارید دل غوغا بود گفت خون از دیده باید ریخت اشکی را چه شود

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
اشک در هجران آن یکتا گر اندک بود ——-   جان بباید در ره آن نهربان اهدا نمود

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست  ——-  هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
رفتی از دیده و داغت با دل ماست هنوز —— هر کجا می نگرم روی تو پیداست هنوز

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
گفتمش با غم هجران چه کنم ، گفت بسور ——-    گفتمش چاره این سوزبگو ، گفت بساز

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
گل من نشانه تو به هزار باغ دارم ——-    تو برفتی و به نورت همه سو چراغ دارم

به غم و رنج فراقت به گذشت سال واینک ——  نقش آن مهر که دادی به دلم سراغ دارم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
هر شب که انتظار تو را می برم به روز —–    شرمنده ام که بی تو نفس می کشم هنوز

 نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
ای که از چشمان ما چون ماه تابان رفته ای —–  گوهر ارزنده ای بودی و ارزان رفته ای

دیگر اندر جمع ما شادی نمی گنجد دریغ   ——    از میان ما چراغ جانان شتابان رفته ای

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
نگاه انتظارم بی تو ابریست  —–   خیال بی قرارم بی تو ابریست

قسم بر حرمت آئینه و گل   ——  هوای روزگارم بی تو ابریست

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
خرّم آن روز کز این منزل ویران بروم —–    راحت جان طلبم وز پی جانان بروم

به هواداری او ذرّه صفت ، رقص کنان  ——   تا لب چشمه خورشید درخشان بروم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
تو در ما آتشی هستی که خاموشت نخواهیم کرد          به گلزاران گلی هستی ، فراموشت نخواهیم کرد

قسم بر جامه مهرت که از عشقت به تن داریم            که تا جان در بدن داریم فراموشت نخواهیم کرد

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
یک  زمان در خواب غفلت زیستیم          در کنار ما پدر بیدار بود

تا که از خواب گران برخاستیم       ناگهان دیدیم پدر در خواب بود

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
روزی که تو آمدی به دنیا عریان             جمعی به تو خندان و تو بودی گریان

کاری بکن ای دوست که دقت رفتن            مردم به تو گریان و تو باشی خندان

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
حجاب چهره جان می شود غبار تنم                    خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست        روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
در دایره قسمت ، ما نقطه تسلیمیم  ——   حکم آنچه تو فرمایی ، لطف آنچه تو بنمایی

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست ——–    پس اعتبار به این پنج روز فانی نیست

گر کشد خصم به زور از کف من دامن دوست  —-  چه کند با کشش دل که میان من و اوست

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
کجاست بارشی از ابر مهربان صدایت ——    که تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت

 

متن تسلیت و شعر آگهی درگذشت و متن و نوشته سنگ قبر و ...

www.rajeoon.com/category/اطلاعات-علمی/متن-تسلیت-و-آگهی/
متن بنر تسلیت شماره 2 ********************** همکار گرامی جناب آقای ... در گذشت برادر گرامیتان را به جناب عالی و خانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض نموده واز خداوند ...

متن مناسب برای بنر و اعلامیه تسلیت و ترحیم - راجعون

www.rajeoon.com › بنر و آگهی و کارت دعوت
متن مناسب برای بنر و اعلامیه تسلیت و ترحیم. ... همکار گرامی جناب آقای … ... درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی وخانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند ... را تسلیت عرض نموده واز درگاه حضرت دوست برای ایشان آرامش ابدی وبرای ... Related posts: ... برچسب : بنر تسلیت, شعر بنر تسلیت, قیمت بنر تسلیت, متن بنر تسلیت, ...

متن آگهی تسلیت و سمس تسلیت و ترحیم - راجعون

www.rajeoon.com › پیامک های موضوعی
انواع متن های تسلیت و سمس های مرتبط با تسلیت و ترحیم عزیران شما. ... الجلال و الاکرام ضایعه درگذشت مادر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم خداوند ...
متن آگهی ترحیم متن تسلیت مادر پیام تسلیت پدر پیام عرض تسلیت شعر تسلیت متن ... بنر و متن تسلیت و شعر آگهی درگذشت و متن نوشته سنگ قبر دوست همکار ...

متن تسلیت و شعر آگهی درگذشت و متن و نوشته سنگ قبر و ...

www.searchmanager.ir/sjcfqucynrvndnsdcacydtnsdqnsnjnvcrctdzt.html
متن تسلیت و شعر آگهی درگذشت و متن و نوشته سنگ قبر نمونه آگهی ترحیم و شعر آگهی ترحیم و متن اعلامیه ترحیم و ... جوان کودک مادر پدر نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم در عرش ندای ربنا می آید—– .... متن بنر تسلیت 2 همکار گرامی جناب آقای .

پیام تسلیت و متن تسلیت - وبفا

www.webfa.ir/پیام-تسلیت-متن-تسلیت/
۲۸ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - در بین متون و نیز انتهای مطلب، قاب های تصویری مخصوص آگهی ترحیم و عرض ... شعر و متن زیبا برای تسلیت مرگ و فوت – اس ام اس تسلیتتسلیت ... با نهایت تاثر و تاسف درگذشت [مادر، پدر، برادر، همسر، خواهر، فرزند] .... شعر تسلیتشعر تسليتشعر تسلیت دوستشعر تسلیت مادر – شعر ... شعر سنگ قبر ...

متن تسلیت و آگهی – راجعون

rajeoonbirjand.ir/?page_id=255
متن بنر تسلیت شماره ۱ ... همکار گرامی جناب آقای … ... درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی وخانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال صبر ... را تسلیت عرض نموده واز درگاه حضرت دوست برای ایشان آرامش ابدی وبرای بازماندگان صبری جمیل آرزومندیم. .... اشعار کوتاه برای متن آگهی ترحیم، سنگ قبر و تسلیت ... Recent Posts.

متن بنر تسلیت همکار

mihan-design.ir/متن+بنر+تسلیت+همکار
متن مناسب برای بنر و اعلامیه تسلیت و ترحیم تسلیت به دوست و همکار عزیزمان ... و تبليغات منظومه متن تسلیت و شعر آگهی درگذشت و متن و نوشته سنگ قبر و متن .

سنگ نوشته های سوزناک - اعلامیه سالگرد

vafatie.blogfa.com/tag/اعلامیه-سالگرد
شعر سنگ قبر مادر (40) ... موضوعات مرتبط: متن تسلیت برای سالگرد ... بدین وسیله از عنایت و حسن توجه کلیه سروران، دوستان، آشنایان و همکاران که در همه مراحل، ما را ...
سنگ نوشته های سوزناک - متن تسلیت برای سالگرد - - سنگ نوشته های سوزناک. ... شعر سنگ قبر (58). شعر سنگ قبر مادر (40). شعر در سوگ پدر (37). شعر ترحیم (34).

متن پيام عرض تسليت فوت پدر و مادر + عکس نوشته

vistanegar.rozblog.com/.../متن-پيام-عرض-تسليت-فوت-پدر-و-مادر--عک...
فوت پدر به دوست و همکار ... اس ام اس ... پیام متن و شعر تسلیت فوت پدر مادر برادر خواهر دوست - سایت عکس ... موسی کاظم شعر و نوشته های سنگ قبر پدر و مادر و جوان ناکام (2) . .... {تسلیت به مناسبت درگذشت فرزند آگهی تسلیت فوت مادر پیام تسلیت . ... در این بخش از ویکی جوان نمونه های از متن های بنر تسلیت برای فوت تهیه کرده ایم.
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. - شعر متن و جمله های آگهی اعلامیه ترحیم و فوت نمونه شعر اعلامیه ترحیم و متن اعلامیه نمونه اشعار متن آگهی ترحیم اشعار کوتاه برای متن ... اشعار کوتاه برای متن آگهی ترحیم، سنگ قبر و تسلیت ... گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود / گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود .... طنز نوشته های جدید یکی از فانتزی هام اینه که.

وفاتیه - چهلم

vafatye.blogfa.com/cat-11.aspx
اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تشکر اعتذار تقدیر سپاسگزاری مداحی. فغان ... غرق در ماتم و اندوه و فغانیم همه. + نوشته شده در یکشنبه ۸ آذر۱۳۹۴ساعت 9:45 توسط مستوفی | نظر بدهید ... چهل روز است که سنگ صبور خود را از دست داده‌ایم و نگاه پاکش را دیگر نمی‌یابیم! ... در فراقت شعر هجران می‌سرودم، مادرم.
۱۵ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سنگ نوشته های سوزناک - شعر ترحیم پدر - - سنگ نوشته های سوزناک. ... اشعار کوتاه براي متن آگهي ترحيم، سنگ قبر و تسليت. .... لایه باز آگهی ترحیم دانلود فایل لایه باز بنر تسلیت فایل لایه باز.۷ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. ... ضمن عرض تسلیت به جهت درگذشت ابوی گرامی همکار عزیزمان آقای دکتر حسن امیری به ...۲۸ آبان ۱۳۹۴ ه‍.
متن تسلیت و شعر آگهی درگذشت و متن و نوشته سنگ قبر نمونه آگهی ترحیم و شعر آگهی ترحیم و متن اعلامیه ترحیم و درگذشت.۲۸ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. ... متن تسلیت فوت + پیام تسلیت فوت پدر “متن آگهی ترحیم” جدید ۹۱. .... همکار گرامی جناب آقای … ... چاپ آگهی ترحیم و بنر ترحیم و چاپ انواع اعلامیه ترحیم خدمات اطلاع رسانی ما شامل چاپ .

شعر برای اعلامیه ترحیم پدر - آخرین اخبار ایران و جهان

www.zamoune.com/article/Nin5an6/شعر-برای-اعلامیه-ترحیم-پدر
متن تسلیت و شعر آگهی درگذشت ...ا. ... سنگ نوشته های سوزناک - اعلامیه سالگرد ... شعرهای مخصوص سنگ قبر و اعلامیه ترحیم .... نمونه شعر اعلامیه ترحیم و متن اعلامیه.

متن و شعر در مورد مرگ پدر سنگ نوشته و متن تسلیت - ...

www.toptoop.ir/...نوشته.../1277547-متن-و-شعر-در-مورد-مرگ-پدر-سنگ...
متن و شعر در مورد مرگ پدر سنگ نوشته و متن تسلیت ... شعر نو متن های غمگین برای سالگرد مرحوم پدرم میهمان خدا از عرش صدای .... در سوگ پدر و سنگ قبر: ای گل باغ و ...

متن ترحیم تسلیت - لینک گردی

farsinow.ir/news/متن-ترحیم-تسلیت
انواع متن های تسلیت و سمس های مرتبط با تسلیت و ترحیم عزیران شما. ... متن تسلیت و شعر آگهی درگذشت و متن و نوشته سنگ قبر و متن ... اشعار کوتاه برای ... چاپ بنر تسلیت،اعلامیه ترحیم-آگهی ترحیم، کارت دعوت ترحیم، استند تسلیت. 769 ... متن تسلیت به همکاران/ تقدیر نامه روز جانباز(تبریک به ایثارگران) تقدیر از مسئول .

نمونه متن های بنر تسلیت فوت - ویکی جوان

www.wikijavan.com/11021-نمونه-متن-های-بنر-تسلیت-درگذشت.html
۱۷ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. - در این بخش از ویکی جوان نمونه های از متن های بنر تسلیت برای فوت تهیه کرده ایم. امیدواریم از این بخش راضی باشید.

متن تسلیت به مناسبت سالگرد فوت

funsgood.in/tags/متن-تسلیت-به-مناسبت-سالگرد-فوت.html
۱۱ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - اس ام اس تسلیت شعر آگهی ترحیم فوت و تسلیت . ... شعر تسلیت فوت پدر,شعر تسلیت به دوست,شعر ... شعر و متن تسلیت,شعر ... سنگ نوشته های سوزناک متن تسلیت برای سالگرد · سنگ نوشته های ... متن مناسب برای بنر و اعلامیه تسلیت و ترحیم ... قبر مادر + متن تسلیت . ... پیام تسلیت به مناسبت درگذشت همكار .

تسلیت اعلامیه

funsgood.in/tags/تسلیت-اعلامیه.html
متن تسلیت و شعر آگهی درگذشت و متن و نوشته سنگ قبر ... نمونه آگهی ... دانلود طرح کاملا لایه باز اعلامیه بنر تسلیت قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ با فرمت psd .

متن تقدیر وتشکر ترحیم - پورتال جامع برگزیده ها

www.bargozideha.com/tag/متن-تقدیر-وتشکر-ترحیم
... قبر مادر, شعر برای سنگ قبر مادرسوگ فرزند, سوگ همسر, سوگ عزیزان, نوشته, ... مادر + متن تسلیت مادرشعر سنگ قبر پدر + شعر ترحیم + سوگ پدر + متن تسلیت پدر ... اعلامیه سالگرد + تشکر از ابراز همدردی + چهلم + متن اعلامیه برای مراسم چهلم +شعر در ... + فوت پدر + آگهی ترحیم پدر + در وصف پدر +درسوگ پدر + در فراق پدر + شعر در ...

متون تشکر و سپاسگذاری مراسم ترحیم | ایران ترحیم، ...

www.irantarhim.com/متون-تشکر-و-سپاسگذاری-مراسم-ترحیم/
ارسال توسط: ایران ترحیم تاریخ ارسال: مرداد ۰۵, ۱۳۹۳ در: اشعار اعلامیه ترحیم | دیدگاه : ۰. متون تشکر و ... روانشاد … با قطره اشکی، ارسال متن تسلیت یا نثار تاج گل،

متن ابراز همدردی مراسم ترحیم | ایران ترحیم، بزرگترین مرجع ...

www.irantarhim.com/متن-ابراز-همدردی-مراسم-ترحیم/
۵ مرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. - خانه · آرامگاه و قبر ... شما اینجا هستید:خانه » آگهی ترحیم » اشعار اعلامیه ترحیم » متن ابراز همدردی ... با قلبی مملو از غم و اندوه، مصیبت درگذشت … ... صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه احدیت برای ما و سایر بازماندگان ... بدین وسیله از عنایت و حسن توجه کلیه سروران، دوستان، آشنایان و همکاران … ... تعداد نوشته ها : 143 ...

تسلیت برای مادر

bestparsian.ir/news/تسلیت-برای-مادر
سنگ نوشته های سوزناک - متن تسلیت برای چهلم - - سنگ نوشته های سوزناک. ... پیام تسلیت مدیران و مسوولین به مناسبت درگذشت مادر رئیس جمهور توسط شبکه ... دوست وهمکار گرامی جناب آقای محمد نبی پوردرگذشت مادر گرامیتان را به شما ... مجلس ترحيم - دانلود آلبوم در فراق پدر و مادر - دانلود مجالس ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت .

متن ترحیم زیبا - لینک گردی

nimrang.ir/news/متن-ترحیم-زیبا
این مجموعه که با تلاش همکاران ما آماده شده است، حاوی نمونه های زیبا و حرفه ای از . ... اشعار کوتاه برای متن آگهی ترحیم، سنگ قبر و تسلیت متن آگهی ترحیم 1 جوان نازنین در خاک ... مرگ+فوت+درگذشت+مردن+وفات+مراسم+رسم+ترحیم+دفن+مدفون+آرامگاه+قبر+ ... نشل روستائی زیبا با مردمانی دوست داشتنی - نشلی همیشه به نشلی بودنش میبالد.
و با تمام افق های باز نسبت داشتناشناس نوشته: شعر زیبایی است ومن قبلا این ... جهت مشاهده نمونه سنگ‌قبر های جدید به آگهی جدید سنگ مزار رضوان در لینک زیر مراجعه نمایید. ... در صورت تمایل می توانید تصویر و متن و اطلاعات درخواستی خود را نیز برای ما با ... سلام خسته نباشید من همکار شما هستم میخاستم ببینم سنگ قبر حاشیه خورده ...

تسلیت آتش نشانی ویلیش آلمان به مناسبت شهادت آتش نشان ...

www.parsine.com/.../تسلیت-آتش-نشانی-ویلیش-آلمان-به-مناسبت-شهاد...
۲۷ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - بر این اساس، در ترجمه پیام تسلیت آتش نشانی شهر ویلیش در کشور آلمان ... در کمال بهت و ناباوری مطلع شدیم که همکار و دوست عزیزمان آقای علی قانع در ... حلالیت خواهی روی سنگ قبر! .... بنر تماشاگران به جای هواداران! ... متن و ترجمه کامل دعای کمیل ... شوکِ پلیس آلمان از آگهی فروشِ نوزاد ۴۰ روزه ..... گاهی شعر/این خیابان.
۳۰ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. - برچسب‌ها: حدیث نبوی, سخنان قبر, ندای قبر با مومن, 5 سخن, سرای تاریکی ... حتی متن قرآن کریم نیز از لحاظ ادبی یک معجزه به شمار می رود و قوت و غنای ... شخص پیامبر اعظم (ص) ، با این که خود شاعر نبودند، اما شعر و شاعران و ادیبان را دوست می داشتند. ... در این اشعار و نوشته ها، ستایش رسول منحصر به ظاهر ایشان نیست، ...
اولین قبر مجازی در ایران ... دوست خوبم یا سفارش کنندگان پیام اسم دارند یا ندارن ، اگه ندارن ... در مطلب کرم و کود ارگانیک بعضی افراد خارج از مطلب بحث هایی مثل شعر و جک عنوان کردن ... اگه ممکنه در خصوص حفاظت از بنای تاریخی سنگ نوشته و … ...... این نرم افزار یک خبر خوان نیست، متن خبر را ویرایش کرده و تصویر خبر را از سایت ...
۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - درپی درگذشت دکتر احمد نوری آسیابر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور پیامی ضمن ابراز تأسف و تأثر، این ضایعه را به خانواده و همکاران وی تسلیت ...

مرگ مربی حرفه ای امداد و نجات کشور | - در دومین گام از برنامه

www.ghatreh.com/news/nn33311032/مرگ-مربی-حرفه-امداد-نجات-کشور
۱ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - کیانوش محرابی دوست و همراه پیام بنی هاشمی است که در ماجرای رفتینگ هراز ... مرداد طی حادثه ای در رودخانه هراز، دوست و همکار عزیزمان جان خود را از دست داد. .... پلاکارد تسلیت پرسپولیسی ها به استقلالی ها ... واژه های ممنوعه در آگهی نیازمندی ها ... سنگ قبر هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس ... متن و ترجمه کامل دعای کمیل.

[PDF]سومین کنگره ملی شعر فاطمی برگزار می شود - وزارت فرهنگ و ...

www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/.../48875_orig.pdf
استفاده از احادیث، روایات و اشعار عارفانه، هنر قدسی به شمار می آید، لذا ... شهر و راه های منتهی به استان قم، نصب 3 هزار بنر آویز و ایجاد 20 نمایشگاه .... این تفاهم نامه برای سال تحصیلی و تابستان به صورت جداگانه نوشته شده و ..... پیام تسلیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ... متن پیام سیدمرتضی اسماعیلی طبا به این شرح است:.
ایوات بالداچینو. برای مشاهده متن کلیک کنید ... آنگاه به سراغ قبر قاتلان او آيد و با اذن خدا آن دو را زنده مى كند و سؤال كند: به چه جرمى مادرم را مصدوم و مجروح كرديد؟ بچه اش را ...

اعلامیه ترحیم مادر – هاست ارزان

web.yekmizban.com/tag/اعلامیه-ترحیم-مادر/
۶ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - برای دانلود نمونه های دیگر آگهی و اعلامیه فوت در فرمت PSD لایه باز می … ... دانلود اعلامیه ترحیم + سنگ قبر :: مایکت ... آگهی ترحیم اصفهان قالب آماده آگهی ترحیم آگهی های ترحیم تسلیت شعر آگهی ترحیم ... برای آگهی ترحیم سالگرد مادر – Eforosh ایفروش اشعار و متن برای اعلامیه .... نوشته های روی سنگ قبر بنویسید …
علاقه مندان می توانند به لیست دوره ها مراجعه کرده و یا بنر آنها در قسمت کلاسهای در حال ... اخیر شاهد ارایه قابلیت ویرایش ساده تصاویر با متن و اموجی یا همان شکلک ها هستیم. ... ۱۰/۱۵/۲۰۱۶ – ۰۳:۲۳٫ ایکاردی مهاجم خوبیه خیلی هم دوست دارم میدونم شما هم خیلی ...... شعر سنگ قبر فرزند اشعار غمگین اعلامیه ترحیم شعر و ترانه , اشعار روی سنگ قبر,

ღ بهار کودکی ღ - داستان های کوتاه و آموزنده

www.3vom50.blogfa.com/category/3/داستان-های-کوتاه-و-آموزنده
با تشکر از دوست خوبم فاطمه ی عزیز .... آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که این شانس را داشت تا قبل از مردن، آگهی وفاتش را ... لطفا بقیه ی این شعر زیبارو که واقعیت خیلی از زندگی هاست در ادامه ی مطلب بخوانید . ... برسنگ قبرکشیشی چنین نوشته شده بود:آن هنگام که جوان بودم وفارغ ازهمه ..... قطار به سنگ ها برخورد كرد و منفجر شد .

خاطره منتشر نشده ای زنده یاد کاظمی از پانزده خرداد ۴۲ | پایگاه ...

newtadbir.ir/خاطره-منتشر-نشده-ای-زنده-یاد-کاظمی-از-پا/
۱۶ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - «با ارسال اخبار محلی و نوشته های خود به نیو تدبیر همکار افتخاری ما باشید» … ... *متن خود نوشت آن فقید سعید به مناسبت سالگرد ۱۵ خرداد : ... قبرستان ها سنگ قبر می تراشیدند ، تکه های تراشه ی سنگ جلو مغازه ها بسیار انباشته ... برای بعضی از شهداء به دون سروصدا مراسم می گرفتند ، ما برای تسلیت به این خانه ها می ...
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. - همکار مهربانم درود بر شما قابل توجه کسانیکه از ما دلی پر کینه دارند همه ما اینگونه ایم ... پلاکارد تسلیت پرسپولیسی ها به استقلالی ها ... فروش مجموعه شعر! ... آگهی جذب اسپانسر جوان! ... سنگ قبر هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس ... متن و ترجمه کامل دعای کمیل .... تصویر یک روزنامه در سالگرد درگذشت نوروزی.
پاينده باد خاک ايران ما سنگ کوهت دُر و گوهر است خاک دشتت بهتر از زر است مهرت از دل .... پایان ختم قرآن پنجشنبه شب همزمان با هفتمین روز درگذشت این معلم ایثارگر و باحجب و .... را به همکاران، دانش آموزان و بسجیان حلقه صالحین از صمیم قلب تسلیت می گویم. ... قرائت مقاله و شعر، اجرای سرود، مولودی خوانی و اهدای جوائز به دانش آموزان برتر ...

متن نوحه یزدی ای زمین کربلا آیینه دارم | جستجو در وبلاگها | ...

weblog24.site/list/متن-نوحه-یزدی-ای-زمین-کربلا-آیینه-دارم.html
نتایج جستجوی عبارت متن نوحه یزدی ای زمین کربلا آیینه دارم از بین کلیه ... حه را مرحوم منزوی نوشته است از یادگارهاي آن بزرگوار است. ... زمين کربلالنگرارض وسمازینت عرش الاست ذره اي ازخاک قبرش درد مندان را دواست جان ... شعر نوحه و مداحی مخصوص محرم .... با سلام عرض تسلیت به همکاران به مناسبت روزهاي عزاداری تاسوعا عاشورا معروف ...

دلفان امروز | اخبار شهرستان دلفان | delfanemrooz.ir

delfanemrooz.ir/fa/search.php?str_search=دلفان
ایستادگی در برابر نظام سلطه بین‌المللی باید در شعر شاعران ظهور و بروز داشته باشد. جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، .... رهبر معظم انقلاب حکم ریاست جمهوری روحانی را تنفیذ فرمودند+متن حکم ..... آیت الله طاهری خرم آبادی درگذشت/3 روز عزای عمومی در لرستان ..... رئیس اداره گاز شهرستان دلفان منصوب شد/ برای اولین بار خبری از نصب بنر نبود.

[PDF]شماره 772 - نشریه بیداری کرمان

bidarionline.ir/img/772.pdf
تسلیت. جناب آقای دکتر محمدرضا عبادزاده. درگذشت ناگهانی پزشک گرانقدر مرحوم مغفور دکتر غالم حسین میرحسینی ..... بعد از اتمام ساخت سنگ قبر ناصرالدین شاه،.

اجتماعی - کشکول قلعه

a2ms.persianblog.ir/tag/اجتماعی
شرح سنگ نوشته مزار ستارخان سردار ملی که در جوار حضرت شاه عبدالعظیم حسنی آرمیده است : .... گفته سپس به خانه همسایه دیگر رفته و فوت نوزاد او را تسلیت می گفتند. ..... اولین قدمی که از هم دور شدیم همراهی من با دوست دیگری بود که گاهی با خود ترانه ای ..... متن بالا قسمتی از سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی بود ذیل مبحث "وصف شهر مصر" .
گاهی دیده می شود پیشنهاد دیروزتان ، امروز از زبان یک دوست یا همکار یا حتی مدیرتان .... ۲۲-برگزاری نمایشگاههای محله ای و استفاده از انواع بنر و چاپ پارچه نوشته برای ...
۲۷ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - بر این اساس، در ترجمه پیام تسلیت آتش نشانی شهر ویلیش در کشور آلمان ... در کمال بهت و ناباوری مطلع شدیم که همکار و دوست عزیزمان آقای علی قانع در .... واژه های ممنوعه در آگهی نیازمندی ها ... سنگ قبر هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس ... متن و ترجمه کامل دعای کمیل .... تصویر یک روزنامه در سالگرد درگذشت نوروزی.

مطالب جدیدتر - ملاثاني نيوز

www.mozan2011.blogfa.com/1389/06?p=2
جلسه نقد و بررسی کتاب"از میقات تا میعاد" نوشته جناب آقای حاج لفته منصوری. به اطلاع عموم ... متن مصاحبه جناب حجه الاسلام دکتر سیداحمد موسوی. سفیر محترم جمهوری ...
۹ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. - خیلی دوست دارم تمام دنیای من گرفته شود تا یک لحظه بوسه بر دستان مادرم ... روز جمعه 5 آبان 91 آخرین روز پیشرفته سنگ در پل خواب بود ، بارش ... + نوشته شده در دوشنبه ۸ آبان۱۳۹۱ساعت 8:9 توسط پرویز ستوده شایق ... تقدیر و تشکر برای ابراز تسلیت بدینوسیله از کلیه همکاران و ...... ترجمه متن به فارسی در گوگل

عشق بازی با معشوق - وصیت و دل نوشته های شهدا - کسی که عشق نداند مرا نمیفهمد! ... تا اينكه يكی از همكاران با ذوق آقای سيد مهدی شجاعی، آن را مجدداً در آرشيو بنياد كشف نمود ... البته آقای مهتدی اعتقاد دارند، متن اصلی وصيتنامه، از متن چاپ شده آن كاملتر می باشد. ... طريقی نگزينم، تا با مرگ آشنا و دوست گردم و از تمام قيد و بندهی مادی آزاد شوم…

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


بخش نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


تبلیغات

  Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

ورود کاربران


عضويت سريع

  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

آمار کلی سایت

  آمار مطالب آمار مطالب
  کل مطالب کل مطالب : 341
  کل نظرات کل نظرات : 1
  آمار کاربران آمار کاربران
  افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
  تعداد اعضا تعداد اعضا : 1

  آمار بازدید آمار بازدید
  بازدید امروز بازدید امروز : 148
  باردید دیروز باردید دیروز : 158
  ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 5
  ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 3
  بازدید هفته بازدید هفته : 388
  بازدید ماه بازدید ماه : 1,633
  بازدید سال بازدید سال : 24,578
  بازدید کلی بازدید کلی : 168,134

  اطلاعات شما اطلاعات شما
  آِ ی پیآِ ی پی : 52.91.90.122
  مرورگر مرورگر :
  سیستم عامل سیستم عامل :


امکانات جانبی